TGA4507 Ka波段低噪放

更新时间 2018-06-25

标签:TriQuintLNA

主要特征 •典型频率范围:28 - 36 GHz •2.3 dB标称噪声系数 •22 dB额定增益 •12 dBm标称P1dB •Bias 3.0 V,60 mA •0.15um 3MI pHEMT技术 •芯片尺寸1.86 x 0.85 x 0.1 mm (0.073 x 0.033 x 0.004英寸)

类型 文档标题 格式 版本 文件大小 下载次数
英文文档 TGA4507.pdf pdf 1.0 249.13KB 89